RODO

Uprzejmie informujemy, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) firma Duopol s.c. z siedzibą w Dębicy przetwarza informacje mające charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Duopol s.c. z siedzibą w 39-200 Dębica, ul.Rzeszowska 108.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa kupna - sprzedaży jaka łączy nas z Państwem i wynikający z niej obowiązek administratora do jej wykonania tj. art. 6 ust. 1 b RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

4. Z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu m.in. następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz inne prawa określone w informacji szczegółowej.

5. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

6. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Duopol s.c. narusza przepisy RODO.

7. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisemnie pod adresem email: ado@duopol.pl

8. Państwa dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Polityka cookies

1. Serwis w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Duopol s.c. z siedzibą pod adresem Dębica ul.Rzeszowska 108.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- identyfikacji potrzeb i zainteresowań Użytkownika
- tworzenia statystyk
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu)
- personalizowania treści reklamowych skierowanych do użytkownika
- realizacji ankiet i formularzy
- uwierzytelnienia odwiedzających osób

5. W ramach serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane do czasu wylogowania,opuszczenia strony,wyłaczenia przeglądarki.
b) stałe - ciasteczka pozostające w urządzeniu końcowym Użytkownika. Czas przechowywania zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ciasteczka można również usunąć ręcznie  w ustawieniach przeglądarki.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi  Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Zmiana ustawień dotyczących przechowywania ciasteczek możliwa jest bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza  umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

8. Brak wyrażenia zgody na stosowanie niektórych lub wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych zasobów Serwisu lub ograniczeniem jego funkcjonalności.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujące z Serwisem podmioty tj. reklamodawcy oraz partnerzy.

Duopol s.c.     39-200 Dębica     ul.Rzeszowska 108     tel.14 694 07 52     info@duopol.pl